Categories

Nhạc niệm phật 4 chữ "A Di Đà Phật" – Nghe là thanh tịnh ngayNam mô a di đà phật, nam mô bổn sư thích ca mau ni phật,

Kính gửi đến toàn thể quý Phật tử, huynh đệ thật nhiều yêu thương và xin cầu nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho tất cả luôn được sức khỏe dồi dào, đạo tâm kiên cố và tiếp tục cống hiến được thật nhiều khả năng sức lực vào việc hoằng dương Chánh Pháp.

Audio được thực hiện để giúp đỡ cho phật tử thực hành thiền, thông thường video dài khoản 2 tiếng là cần thiết.

Hình ảnh: [1]
[2]
[3]
Audio: [1]
[2]

Việc sử dụng lại một phần tài liệu dược sự xin phép từ ban phát hành của chùa Hoằng Pháp. Video được dựng bởi phật tử Thanh Hồng.

Video đăng tải với nội dung là nhạc niệm Nam mô A Di Đà Phật. Các thành phần trong video này được lấy từ thư viện mở dưới dạng Royalty-free (RF) material, thỏa mản các điều khoản về Fair use của YouTube và được phép đăng tải. Mọi vấn đề về bản quyền vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trả lời sớm nhất. Những vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ: thanhhong606@gmail.com

Video đăng tải những bài hát Phật giáo, bản quyền bài hát thuộc về nhà xuất bản, các nghệ sĩ tham gia trong những bài hát ở trong video clip này. Chúng tôi không sở hữu bản quyền và đăng tải với mục đích chia sẽ đến phật tử gần xa. Cho lý do thương mại cho bài hát mà quý vị quan tâm vui lòng liên hệ nhà xuất bản.

#ADiĐàPhật
#NiệmPhật

Nguồn: https://kingpin-bowling.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kingpin-bowling.com/am-nhac/

Article Categories:
Âm Nhạc

Comments

 • A di đà phật

  Lạch Bùi July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di đà phật

  Trần May July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A Di Đà Phật 🙏
  A Di Đà Phật 🙏
  A Di Đà Phật 🙏

  Hiếu Trần July 19, 2020 10:20 am Reply
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật.

  Minh nguyễn thị July 19, 2020 10:20 am Reply
 • Nam mô a di đà phật

  Thinh Nguyen July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di đà phát
  A di đà phât
  A dii dfs phât

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • Adiđàphật

  Kien Nguyen minh July 19, 2020 10:20 am Reply
 • Niệm Phật chậm rãi thấm vào nơi tâm .Suổt đời niệm Phật nhất định vãng sinh về Tây phương Cực Lạc .

  Cuc Nguyen July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di đà phât
  A di đà phât
  A di đâ phât

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di đà phât
  A di đà phát
  A di đà phát

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di đà phât
  A di đà phât
  A di đà phât

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di đà phât
  A di đà phât
  A di đà phât

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A DI ĐÀ PHẬT

  Bản Nguyễn July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A DI ĐÀ PHẬT🙏

  Thanh Tùng Bùi July 19, 2020 10:20 am Reply
 • Hay nhưng còn khoảng trống, người hấp hối khó nhất tâm

  Mai Vo July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di đà phát
  A di đa phât
  A di đà phât

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di đà ph

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • Nam Mô Adidaphat, con tên, Pháp Danh , ngày hôm nay, con nguyện quy Phật, ngày hôm nay con nguyện quy Pháp, ngày hôm nay con nguyện quy y Tăng (3lần) 👃

  LOAN NGUYEN THI BICH July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di đà phât
  A di đà phât
  A di đà phât

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • Hay quá, cảm ơn các quý vị

  Phuoc Gia July 19, 2020 10:20 am Reply
 • Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

  Dương Khánh July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di da

  Thi Anh Huynh July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di đà phât
  A di đâ phât
  A di đà phât
  A di đà phât
  A di đà phât

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • Adi di daphat
  Adi da phat
  Adi da phat
  Nam mo bon su thich ca mo ni phat
  Nam mo dai bi quan the am bo tat

  Bình Nguyễn July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di đà phât
  A di đà phât
  A di đà phât

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di đà phât
  A. Di. Đà phât
  A. Di đà phât

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A. Di. Đà phât
  A. Di đà phât
  A di. Đà phât

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • Nam mô a di đà phât
  Nam mo a di đà phât
  Nam mô a di đà. Phât

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di đầ phâ
  A di đà phât
  A di đấ phât

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • A di đà phât
  A di đà phât
  A di đà phât
  A di đà phât
  A. Di đà phât

  Thoai Dien July 19, 2020 10:20 am Reply
 • Niem phat ., thanh phat ko hu

  1001 Dan July 19, 2020 10:20 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *