Categories

(Phần 1)Toàn Chân Thanh Huyền Tế Luyện Thiết Quán Thí Thực.Toàn Chân Thanh Huyền Tế Luyện Thiết Quán Thí Thực
Là một khoa nghi siêu độ chúng sinh của Toàn Chân Giáo. Cao Công pháp sư sẽ “Đại Thiên Siêu Độ” tức là thay trời để siêu độ chúng sinh. các riêng ở đây là cậy nhờ quyền năng của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn mà khai mở Cam Lộ Cứu Khổ Môn. Tiếp dẫn, luyện độ vong sinh sớm siêu thăng.
Khoa Nghi này gồm ba phần
1: Tán Đài: Cao Công Pháp Sư tán Tiểu Tán Vận, khai Cam Lộ Môn. Đồng thời Kinh sư đăng đài thuyết khai mật điển. Sau khi khai điển, Cao công hành thập phương lễ, lễ bái thập phương linh bảo cứu khổ thiên tôn, niệm âm thỉnh thần chú, sắc bát quái và đăng đài.
2: Tọa Đài: Sau Khi đăng đài, Cao Công pháp sư khai mở Từ Tôn Vận, biến chính thân mình thành Thái Ất Cứu khổ Thiên Tôn.
Cao Công kết thỉnh thần ấn, các vị Kinh sư tán Khải Thỉnh Chú
Cao Công ngâm Tam Tín Lễ, giúp Vong Linh Quy Y Đạo Kinh Sư Tam Bảo.
Cao Công tiến ngũ cung dưỡng
Cao Công Phá Ngục
Cao Công triệu thỉnh vong linh
Cao Công Hóa Thực và thí thực
Cao Công Thuyết giới Độ Vong Linh
Cao Công Phản Ngũ Cúng và Phản Bát Thiên
3. Hạ Đài và Tống VOng
Cao Công Pháp Sư hạ đài hội tạ hồng ân Đạo Kinh Sư Tam Bảo và chư vị Cao Chân, Sau đó tiến hành Tống Tiễn Vong LInh.

————————————————————————————————————————
Chí tâm quy mệnh lễ
Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn
Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn
Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn
Ngọc Hoàng Xá Tội Đại Thiên Tôn, Huyền Khung Cao Thượng Đế
Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế
Bắc Cực Tử Vi Đại Đế
Nam Cực Trường Sinh Đại Đế
Hậu Thổ Địa Mẫu Nguyên Quân
Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Thanh Huyền Cửu Dương Thượng Đế.
Nam Tông Bắc Phái Nhất Thiết Đăng Chân Đắc Đạo Tổ Sư.

Nguồn: https://kingpin-bowling.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kingpin-bowling.com/lam-dep/

Article Categories:
Làm Đẹp

Comments

 • Thanh tịnh ,, trang nghiêm

  Dung Huynh July 25, 2020 6:10 pm Reply
 • Nhìn. Cảnh mình lại nhớ đến tiết trời mưa phùn trên núi bầu không khí nhìn rất ảm đạm thanh tịnh

  Lữ Nguyễn July 25, 2020 6:10 pm Reply
 • Trời mưa mà vẫn đông người quá tr

  Van vu Nguyen July 25, 2020 6:10 pm Reply
 • Thái Thượng Lão Quân

  Đạo Đức Thiên Tôn July 25, 2020 6:10 pm Reply
 • Cô gái áo vàng ko nhìn đã thấy xênh

  dinh khoi Dang July 25, 2020 6:10 pm Reply
 • S ko viêtsub đi bạn

  Thanh Tùng Phan July 25, 2020 6:10 pm Reply
 • Chí tâm quy mệnh lễ thái ất cứu khổ thiên tôn

  Thanh Dương Tử July 25, 2020 6:10 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *